terapia on-line

Udzielam pomocy terapeutycznej osobom cierpiącym na nerwice, depresje, lęki, natręctwa i fobie,zaburzenia osobowości, zaburzenia odżywiania, osobom współuzależnionym oraz  DDA. 

Pomagam osobom doświadczającym trudności, takich jak : rozstanie, problemy w związku, małżeństwie, choroby bliskiej osoby, straty bliskiej osoby, przeciążenia stresem i oraz innych trudności emocjonalnych. 

Terapia drogą on-line poprzez WhatsApp, Skype lub Messenger skierowana jest  do osób, które przebywają za granicą i mają trudność z dotarciem do gabinetu  na tradycyjną formę terapii a chciałyby skorzystać  z pomocy terapeutycznej po polsku. Dzięki tej formie terapii osoby przebywające za granicą mogą regularnie korzystać z pomocy terapeutycznej. Do komunikacji podczas sesji terapeutycznej korzystamy z programu Skype, dzięki któremu słyszymy się przez słuchawki i widzimy na ekranach monitorów.Efektywność terapii online można porównać do efektów terapii tradycyjnej. wWystępuje poprawa zdrowia i samopoczucia pacjentów, następują pozytywne zmiany  w ich życiu . .