Kwalifikacje


Wykształcenie


Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunek Psychologia, Wydział Filozoficzno-Historyczny - magister psycholog.

Szkoła Psychoterapii - czteroletnie, całościowe szkolenie z zakresu Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

 • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej
 • Psychoterapia Krótkoterminowa w ujęciu Psychodynamicznym
 • Psychoterapia Rodzin w ujęciu Psychoanalitycznym
 • Podyplomowe Studium Psychoterapii Młodzieży
 • Psychoterapia osób z zaburzeniami osobowości boderlaine, ofiar przemocy, osób uzależnionych i współuzależnionych (od hazardu, alkoholu i innych). Jestem w trakcie procesu certyfikacyjnego psychoterapeuty.


Doświadczenie zawodowe

 • Poradnia Terapii Rodzin w Krakowie
 • Szpital Ojców Bonifratrów im. św. J. Grandego w Krakowie
 • Ośrodek Terapii Otyłości w Konarach Oddziału Chirurgii Jednego Dnia Szpitala Ojców Bonifratrów w Krakowie
 • Poradnia Terapii Uzależnień w Krakowie
 • Gabinet Psychoterapii Psychodynamicznej - praktyka prywatna
 • Prowadzenie psychoterapii on-line - praktyka prywatna


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .