Najczęstsze pytania


Pytania i odpowiedzi

1. czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą leczenia prowadzącą do poprawy zdrowia i samopoczucia psychofizycznego, integracji i wzmocnienia osobowości oraz poprawy w relacjach z innymi ludźmi. Psychoterapia opiera się na relacji pacjent – psychoterapeuta. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na skuteczność psychoterapii jest zaufanie pacjenta do psychoterapeuty. Dyskrecja psychoterapeuty, przekonanie, że osoba pomagająca nie zawiedzie wspierają  proces terapii. Można w niej odnaleźć akceptację, autentyczność i troskę. Terapeuta pomaga zrozumieć siebie i swoje problemy, znaleźć dla nich rozwiązanie.

 

2. na czym polega psychoterapia psychodynamiczna?

Polega na odkrywaniu, jak świadome i nieświadome treści przeżywane przez pacjenta mają wpływ na jego funkcjonowanie, decyzje oraz relacje z bliskimi osobami. Podczas sesji terapeutycznych pacjent ma możliwość dotarcia do sfery nieświadomego i odkrycia powodów swoich trudności i problemów. Pacjent zaczyna rozumieć sens swoich objawów chorobowych, co pozwala na ich usunięcie bądź zmniejszenie. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na paradygmacie psychoanalitycznym, teorii relacji z obiektem. W leczeniu istotne jest interpretowanie nieświadomych mechanizmów obronnych, lęków i snów. Prowadzi to do poprawy funkcjonowania osoby.

 

3. jak długo trwa psychoterapia?

Jest to zależne od rodzaju problemu, z którym zgłasza się pacjent. Długość terapii ustalana jest indywidualnie w trakcie pierwszych sesji diagnostycznych (od 1 do 3 spotkań z pacjentem).

 

4. jak rozpocząć terapię?

Wystarczy zadzwonić  i ustalić telefonicznie termin pierwszej wizyty on-line. Numer telefonu: +48 512 104 525.


5. kiedy kończymy terapię?

Moment zakończenia terapii jest decyzją Klienta. Ważne jednak, by wcześniej omówić z terapeutą powody tej decyzji.


Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowych.

 .