Pomagam:  osobom, które doświadczają niepokoju, stanów paniki i lęku bez uzasadnionego powodu,psychosomatycznych symptomów (bóli głowy, brzucha,zaburzeń snu) bez medycznego podłoża, trudności w nawiązaniu bliskich relacji z innymi, bądź cierpią z powodu bolesnych traum dzieciństwa.Osobom uzależnionym i współuzależnionym  oraz DDA.