Najczęstsze pytania


Pytania i odpowiedzi :


Na czym polega terapia ON-LINE   

Terapia jest metodą leczenia prowadzącą do poprawy zdrowia i samopoczucia psychofizycznego, integracji i wzmocnienia osobowości oraz poprawy w relacjach z innymi ludźmi.

Terapia opiera się na relacji pacjent – terapeuta. Czynnikiem wpływającym pozytywnie na skuteczność terapii jest zaufanie pacjenta do terapeuty.Dyskrecja terapeuty, przekonanie, że osoba pomagająca nie zawiedzie wspierają proces terapii. Można w niej odnaleźć akceptację, autentyzm.

W mojej pracy przestrzegam wszystkich standardów etyki zawodowej. Uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość. Dbam o wysoki standard mojej pracy przez stałe doskonalenie zawodowe, konsultuję swoją pracę u terapeuty z tytułem superwizora.

Terapia on-line, czyli internetowa forma terapii jest skierowana do tych wszystkich osób, które z racji miejsca zamieszkania mają utrudniony dostęp do psychoterapeuty. Ponadto terapia on-line jest dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy ze względu na dużą aktywność zawodową mogą korzystać z pomocy terapeuty wyłącznie w póżnych godzinach wieczornych. Terapia on-line pozwala również zachować maksimum anonimowości. Dzięki terapii on-line osoby przebywające za granicą mogą regularnie korzystać z pomocy terapeutycznej.

Jakie są wymagania techniczne do przeprowadzenia sesji on-line ?

Aby komunikacja za pomocą kanałów elektronicznych przebiegała bez problemów natury technicznej, potrzebne jest minimalne przygotowanie sprzętowe, co pozwoli na efektywną komunikację. Dla skutecznego skorzystania z usług psychoterapii on-line zaleca się:

- laptop, tablet lub smartfon ze sprawnym mikrofonem i odtwarzaczem dźwięku ( przy korzystaniu ze Skype)- stosowne oprogramowanie Skype, Messenger lub WhatsApp- stabilne łącze internetoweNa czym polega psychoterapia psychodynamiczna prowadzona drogą on-line ?

Polega na odkrywaniu, jak świadome i nieświadome treści przeżywane przez pacjenta mają wpływ na jego funkcjonowanie, decyzje oraz relacje z bliskimi osobami. Podczas sesji terapeutycznych pacjent ma możliwość dotarcia do sfery nieświadomego i odkrycia powodów swoich trudności i problemów. Pacjent zaczyna rozumieć sens swoich objawów chorobowych, co pozwala na ich usunięcie bądź zmniejszenie. Psychoterapia psychodynamiczna opiera się na paradygmacie psychoanalitycznym, teorii relacji z obiektem. W leczeniu istotne jest interpretowanie nieświadomych mechanizmów obronnych, lęków i snów. Prowadzi to do poprawy funkcjonowania osoby.

Jak długo trwa terapia on-line?

Jest to zależne od rodzaju problemu, z którym zgłasza się pacjent. Długość terapii ustalana jest indywidualnie w trakcie pierwszych sesji diagnostycznych - online (od 1 do 3 spotkań z pacjentem).

Jak rozpocząć terapię on-line?

Wystarczy zadzwonić  i ustalić telefonicznie termin pierwszej sesji on-line. Numer telefonu:                                    

+48 512 104 525  lub + 44 750 861 7035Kiedy kończymy terapię on-line ?

Moment zakończenia terapii jest decyzją Klienta. Ważne jednak, by wcześniej omówić z terapeutą powody tej decyzji.