Kwalifikacje :

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Filozoficzno-Historycznym i uzyskałam tytuł  magistra psychologii. 

Jestem dyplomowanym terapeutą psychodynamicznym  po czteroletniej Szkole Psychoterapii w Krakowie rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog diagnostyk i psychoterapeuta w Szpitalu Ojców Bonifratrów im. św. Jana Grandego w Krakowie ul. Trynitarska 11

Gabinet Psychoterapii w Krakowie ul. Długa 3

Poradnia terapii uzależnień i współuzależnień w Krakowie  :

Ośrodek Leczenia Otyłości Konary

W pracy przestrzegam wszystkich standardów etyki zawodowej. Uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość. Dbam o wysoki standard mojej pracy przez stałe doskonalenie zawodowe, konsultuję swoją pracę u terapeuty z tytułem superwiz